Orbit

瀏覽人次: 12821

簡史

關於管院 / 管院組織架構


replica designer handbags


管理學院


【簡史】
 
        管理學院成立於民國86年,目前設有管理學院創意產業博士班及八個學系包含企業管理學系、會計學系、國際經營與貿易學系、財務金融學系、風險管理與保險學系、資訊科技與管理學系、應用外語學系及國際企業英語學位學程(組織現況請參閱下表),目前全院各學制約有學生4,994人專任師資93人;兼任師資約有106人 。

【歷任院長】

 This is an image


【各學系創立時間】
This is an image
This is an image

 
This is an image

This is an image
This is an image
This is an image
This is an image