Orbit

浏览人次: 12852

简史

关于管院 / 管院组织架构


replica designer handbags


管理学院


【简史】
 
        管理学院成立于民国86年,目前设有管理学院创意产业博士班及八个学系包含企业管理学系、会计学系、国际经营与贸易学系、财务金融学系、风险管理与保险学系、资讯科技与管理学系、应用外语学系及国际企业英语学位学程(组织现况请参阅下表),目前全院各学制约有学生4,994人专任师资93人;兼任师资约有106人 。

【历任院长】

 This is an image


【各学系创立时间】
This is an image
This is an image

 
This is an image

This is an image
This is an image
This is an image
This is an image